Grøn næringspark Kvinnherad ønsker å legga til rette for kompetansearbeidsplassar i kommunen. Målet er at næringsparken skal trekka til seg berekraftig, ny industri og næringsverksemd basert på fornybar kraft – til dømes næringar som biogass-, hydrogen-, ammoniakk- og batteriproduksjon, oppdrett og datalagring. All næring skal utviklast og tilpassast det grøne skiftet og FNs berekraftsmål.

Som ein av dei største kraftkommunane i Noreg, har Kvinnherad god tilgang på kortreist, fornybar energi. Grøn hydrogenproduksjon er derfor eit satsingsområde. Eventuell overskotsvarme, oksygen eller komponentar frå aktiviteten i næringsparken kan igjen resirkulerast og danna grunnlag for anna næringsverksemd, slik at parken kan bli ein modell for sirkulær økonomi for andre lokasjonar i Noreg.
Miljømedvit, kortreist kraft og industripreg er alle ingrediensar når den grøne næringsparken no er i støypeskeia på Husnes.

Kvinnherad Kommune

 • Kommune i Vestland fylke

 • 13.000 innbyggjarar

 • Regional turistdestinasjon som del av Visit Kvinnherad, Visit Sunnhordaland.  

 • Husnes regionsenter

 • Rosendal kommunesenter

 • Største befolkningstetthet på Husnes

Variert industrisamansetning, sentralt er:

 • Havbruk

 • Turisme

 • Handelsnæring

 • Anleggvirksomhet

 • Norsk Hydro, stor aktør og hjørnesteinsbedrift