Kvinnherad Næringsservice har fått støtte av Vestland Fylkeskommune til eit mulighetsstudie og utvikling av Grøn Næringspark

Ønske om vekst i folketal og næringsliv

 

  • Det er viktig å oppretthalde folketal  for å halde på kompentent arbeidskraft til regionalt næringsliv.
  • Fryktar stramare kommuneøkonomi ved fråflytting av næringsliv og redusert befolkning.

Kvinnherad har idag substansielt næringsliv

  • Kvinnherad har ledig næringsområder og reguleringsarbeid pågår for å tilretteleggje for etablering av meir kommersiell aktivitet.
  • Husnes er identifisert som eit utgongspunkt for næringsutvikling.
  • Kraftsituasjonen, lokasjon og regionalt næringsliv gjer at Husnes kan utgjere eit velegna utgongspunkt for ein grøn profil.