Grøn Næringspark

Att.: Kvinnherad Næringsservice

Stabburshaugen 5

5460 Husnes

Tlf: 907 60 787