Kvinnherad Næringsservice ynskjer å utvikle framtidige arbeidsplasser ved å benytte eksisterande ressursar i regionen, slik som kraft, næringsliv, regional lokasjon, kompetanse og visjonar.

 • Positiv kraftsituasjon som legg grunnlaget for utvikling av Grøn Næringspark og industrien over tid.
 • Områderegulering for næringsområdet er satt igong. 
 • Oksygen-behov i regionen, produksjonsmengder og mogleg logistikk.
 • Fjernvarme-potensial -Kraft og stort næringsområde er tilgjengeleg.
 • CO2 basertpå biogass/-avfalltilgong, mengde, logistikk-regionsperspektiv-bedrifter har konkrete planar om etablering.

Forventa langsiktig hydrogenbehov i regionen

 • Industrielt behov
 • Mobilitet (maritim transport, Hydrogenvegen-Interkommunal infrastruktur.
 • Bedrifter har konkrete planar om etablering.

Betydeleg sirkulært potensial mellom eksisterande verksemder og ny næring

 • CO2
 • Oksygen
 • Varme
 • Hydrogen
 • Biometanol
 • Berekraftig batteriproduksjon
 • Kompetanseoverføring på tvers av selskaper (td digitalisering, teknologi)
 • Læringsprosesser på tvers av selskaper (td forskning, teknologi/inovasjon).